Naše služby

Čo všetko vám dokážeme pripraviť

Neónové reklamy a trubice

Význam tohto dnes už takmer retro druhu svetelných reklám spočíva v tom, že používa vyzývavé farebné žiarenie luminofórov a zmesí vzácnych plynov vo výbojkových trubiciach, v tzv. fúkanom neóne. Číre alebo farebné sklo v trubiciach rôzneho priemeru sa nad plameňom ohýba do požadovaných písmen, znakov, či umeleckých tvarov, podľa požiadavky na farebnosť sa sintruje luminofórmi a na čerpacích stojanoch sa vo vákuovom prostredí trubice plní zmesou vzácnych plynov. Po zapojení na vysokonapäťový transformátor vzniká v trubiciach farebný výboj, ktorý sa v závislosti od zvoleného luminofóru v čírom skle dodáva v cca 30 štandardných farebných odtieňoch. Farebné sklo obohacuje škálu žiarenia farebného spektra neónov mnohonásobne viac. Podklad pre takto vyhotovené kusy fúkaného neónu môžu tvoriť kazety, plastiky, či konštrukcie z rôznych materiálov. Firma reže, ohýba, zvaruje, povrchovo upravuje, či inak spracováva prakticky všetky druhy kovových materiálov – hliník, nerez, mosadz, meď, čierna alebo pozinkovaná oceľ, rôzne materiály na báze tvrdeného PVC, akrylátov a polykarbonátov.

Kazetové reklamy a 3D písmená

Táto alternatíva sa zakladá na atypickej výrobe priestorových, reliéfových, plastických, či 3D kaziet logotypov, znakov rôznych tvarov a jednotlivých písmen zadaných nápisov, či názvov, ktorých atypickosť závisí od použitia požadovaných fontov nápisu. Samotná výroba sa skladá z klampiarskej výroby kaziet ( alebo plastík ) ľubovoľnej hĺbky a materiálu, z ktorých sa najčastejšie využíva hliník, po jeho vyformovaní aj s povrchovou úpravou a v kombinácii najmä s akrylátmi alebo polykarbonátmi. Pre výrobu 3D kaziet písmen a znakov je v našej firme v závislosti od grafického vyjadrenia a požiadavky využiteľný ktorýkoľvek z ďaľších kovových materiálov ( nerez v zrkadlovej alebo brúsenej finitúre , čierna alebo pozinkovaná oceľ, mosadz, meď ) a materiálov na báze tvrdeného PVC, akrylátov a polykarbonátov. Hojne využívané sú aj prefabrikované skladačkové profily, ktoré sú už dodávateľom materiálu vopred ako povrchovo, tak aj farebne vyhotovené v odtieňoch najčastejšie požadovaných úprav. Ďaľším krokom po ukončení klampiarskej výroby je vyriešenie nočnej fázy pútača. Pre presvetlenie alebo podsvetlenie atypických kaziet sa kvôli veľmi nízkej spotrebe, vysokej intenzite svietivosti, dlhej životnosti a prakticky bezporuchovosti takmer výhradne v súčasnosti používa technológia elektroluminiscenčných diód – LED modulov a reťazových systémov a už len veľmi zriedkakedy technológia fúkaných vysokonapäťových výbojkových trubíc ( ktorá je podrobnejšie opísaná v kapitole Neónové reklamy a trubice ). Pre nasvetlenie kaziet a nápisov je na trhu k dispozícii široký sortiment LED, halogénových alebo výbojkových bodových svietidiel, ktoré sa dodávajú v závislosti na požadovanom štandarde, či výkone, prípadne je dôležitý design samotného korpusu svietidla.

Boxy, panely, boardy a butóny

Snáď najrýchlejšou, najjednoduchšou a finančne najmenej náročnou technológiou výroby svetelného pútača, iluminujúceho označenia, či firemného logotypu je jeho vyhotovenie pomocou alternatívy plošného butónu, panelu, boardu alebo boxu. Prefabrikácia profilov a jednotlivých dielov pre tento spôsob výroby reklamy pokročila snáď najďalej, preto dnes nie je problém pomocou týchto dielcov zhotoviť jednostranný alebo obojstranný butón ( tzv. výstrčku ) s akrylátovým alebo polykarbonátovým čelom, na ktoré sa pomocou samolepiacich fólií ( translucentných alebo transparentných ) alebo pomocou grafiky digitálnej farebnej tlače kašírovaním nanesie požadované grafické stvárnenie reklamy. Osobitnou kapitolou sú v súčasnosti hojne využívané veľkoplošné butóny s napínateľným vinylovým čelom, tzv. backlit butóny, ktoré sa vyrábajú do špeciálne upravených klipovacích profilov a upínajú sa ku korpusu veľkoplošného butónu pomocou tzv. napínajúcich klipov. Výhodou týchto butónov je prakticky nekonečne dlhá plocha bez pracovnej dilatačnej špáry, obmedzená je len šírkou výroby vinylovej plachty, ktorá sa však môže dodať v rádovo veľkých rozmeroch ( 2.5 M, 3.6 M, 5.2 M, 6 M… ). Presvetľovacími zdrojmi čela pri menších aj pri veľkoplošných butónoch sú už obyčajne výhradne LED moduly a čipy, už len zriedka lineárne žiarivky či vysokonapäťové Slimline trubice, ktoré sa ešte hojne používali v nedávnej minulosti.

Frézované, gravírované a lisované reklamy

Popri technológii vyrezávania logotypov, znakov a písmen zo samolepiacich fólií je potrebné spomenúť aj technológiu frézovania a gravírovania. Nápis, či znak vyhotovený týmto spôsobom môže byť plastický, čiže trojrozmerný, čo mu dodáva väčší vizuálny efekt a vyššiu účinnosť. Tvorba a výroba nápisu pomocou frézovacieho a gravírovacieho plotra je obdobná ako s vyrezávacím plotrom, rozdiel je pri spracovávanom materiáli, ktorým nie je fólia, ale rôzne druhy plastov, kovov, dreva, kartónu, kože alebo aj gumy. Táto technológia je výborne aplikovateľná aj pri výrobe svetelných nápisov, krabicového písma, intarzii rôznych materiálov a pod. Zvláštnou oblasťou je frézovanie valcových, guľových alebo skosených plôch, ktoré vyžadujú špeciálne tak hardvérové, ako aj softvérové vybavenie, pretože samotné zariadenie vyžaduje ovládanie troch alebo i viacerých osí. Špeciálnou oblasťou je aj priemyselná aplikácia technológie rezania obyčajne tvrdších, tuhších a v exteriéri odolnejších materiálov pomocou lasera a vodného lúča. Obzvlášť obľúbená je v súčasnosti technológia rezania logotypov, znakov a nápisov zo styroduru, čiže tvrdeného polystyrénu s farebnou povrchovou úpravou, vhodná len však do interiérov, hojne vyskytujúca sa najmä v obchodných a nákupných centrách.

Menuboardy, orientačné a informačné systémy

Pre ľahšiu orientáciu v spravidla väčších budovách ( najmä administratívnych ) s vyšším počtom jednotlivých odborov, oddelení a zamestnancov je nevyhnutné pre zjednodušenie komunikácie s klientom či zákazníkom vyhotoviť orientačný a informačný systém, ktorý Vás ako návštevníka objektu bude sprevádzať od Vášho príchodu k objektu až po jeho opustenie. Preto je v súčasnosti dôležité z hľadiska reklamy a propagácie firmy zaoberať sa zvyčajne exteriérovým navádzacím systémom ( panely, tabuľky, bannery pred príchodom k hľadanému objektu ), ako aj interiérovým orientačným a informačným systémom ( značenie pomocou tabulí a tabuliek vo vnútri objektu ). Ten sa ešte zvyčajne delí na hlavný orientačný systém ( vyriešenie značenia pri vstupe do objektu, vo vstupnom foyer, recepcii, či pulte ) a na podružný alebo vedľajší orientačný systém ( označenie oddelení na jednotlivých podlažiach, či samotných miestností, izieb alebo kancelárií ). Pri výrobe informačného systému je možné opäť uvažovať na rôznych materiálových bázach – kovové ( nerez, mosadz, meď, ale najmä hliník v rôznych povrchových úpravách ) a plastové ( na báze PVC, akrylátov, polykarbonátov ). Technológiou výroby a spracovania týchto materiálov je spravidla metóda frézovania, gravírovania, rezania vyrezávacím plotrom, laserom alebo vodným lúčom. Osobitnú kapitolu informačných systémov tvoria najmä v obchodných a nákupných centrách menuboardy fastfood courtov a rôznych gastronomických jednotiek, pomocou ktorých sa dokáže klient veľmi rýchlo, jednoducho a účinne zorientovať v sortimente jedálneho lístka predajcu. Menuboard môže naviac pomocou digitálnej tlače na svetelnom boarde veľmi pôsobivo a esteticky doplniť grafické stvárnenie interiéru a reklamné označenie fastfood jednotky.

Fascie, totemy, stožiare, nadstavby bigboardov a svetelné atiky

Svetelné fascie, totemy, stožiare a atiky sú obyčajne súčasťou exteriérového navádzacieho systému budov a objektov, ktoré zvyčajne budia pozornosť zraku na hlavných cestných ťahoch a uličných premávkach. V súčasnosti predstavujú veľmi častú a populárnu formu prezentácie firmy najmä vďaka stále expandujúcim a neutíchajúcim výstavbám shopping parkov, nákupných centier, hypermarketov a rôznych obchodných domov, ale sú veľmi dobre aplikovateľné aj pre firmy a organizácie iného charakteru, napr. gastronomického ako sú hotely, penzióny, reštaurácie, ale aj autosalóny a čerpacie stanice. Tie predstavujú svojou súčasnou potrebou komplexnej vybavenosti samostatný záujem výrobcov reklamy, keďže jedna čerpacia stanica vyžaduje osobitný prístup množstvom svojich reklamných a identifikačných prvkov – stožiarový logotyp, svetelná atika prekrytia čerpacích stojanov, totem s cenami, označenie prevádzok na stanici ( reštaurácia, kaviareň, bufet, sociálna časť, ale aj autoumýváreň ). Na takomto samostatnom reklamnom ostrove sa potom kĺbi množstvo aplikovateľnej technológie, vyžadujúcej si aj manuál identifikačných štandardov. Veľký záujem prejavujú kreatívne agentúry a zadávatelia reklamných kampaní v súčasnosti o nadstavby bigboardových plôch, kedy sa 2D plocha stožiaru obohatí obyčajne o ďaľšie 3D prvky, ktoré vystupujú do priestoru alebo mimo rámec plochy bigboardu, prípadne sa nočná fáza reflektormi nasvetlenej plochy obohatí o ďaľšie prídavné LED alebo RGB osvetlenie, ktoré má za úlohu zvýšiť efekt a zaujímavosť nasvetlenej grafiky bigboardovej plochy a viac upútať pozornosť potenciálneho klienta.

Reklamy a písmená z polystyrénu

Reklamné polepy na autá