Profil spoločnosti

GK NEON - GOMBOS & SONS

GK NEON – GOMBOS & SONS vystupuje na domácom reklamnom trhu vo forme konzorcia – združenia fyzických osôb od 1.6.1990. Združenie vzniklo a do dnešných čias pretrváva ako firma bez zahraničnej majetkovej spoluúčasti, so 100%-ným majetkovým podielom vo vlastníctve štyroch rodinných príslušníkov, zaradený v kategórii malý závod s počtom zamestnancov do 22. 

    Dodávateľský program firmy sa zameriava na grafický návrh, vizualizáciu, projekciu, výrobu, dodávku, montáž a servis všetkých druhov a typov svetelnej, špeciálne neónovej a LED reklamy, ako aj rôznych alternatív nesvetelnej reklamy, orientačných a informačných systémov budov a objektov ( pozri jednotlivé kapitoly v záhlaví ).
    Medzi našu spokojnú klientelu už dlhé roky patria významné bankové domy a finančné inštitúcie, nadnárodné korporácie, veľké tuzemské spoločnosti, najväčšie obchodné parky a nákupné centrá, automobiloví výrobcovia, renomovaní dodávatelia bielej aj čiernej techniky a elektroniky, rôzni výrobcovia gastronomických produktov, väčšie i menšie súkromné spoločnosti a podnikateľské subjekty.
    Najväčší objem predstavujú dodávky firmy pre tuzemský reklamný trh, významný podiel tvoria taktiež dodávky pre obchodných partnerov najmä z okolitých susediacich krajín, z nich 70% produkcia pre Rakúsko, po 10% Maďarsko a Česká republika, zvyšných 10% predstavujú občasné dodávky pre partnerov v Nemecku, Belgicku, Dánsku, či Francúzsku.